BT-02BU ขวดน้ำ-กระบอกน้ำพลาสติกสีน้ำเงิน

 • ขวดน้ำ-กระบอกน้ำพลาสติก
 • ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น
 • สามารถสกรีนโลโก้ รอบใบ 1-4 สี / พิมพ์ดิจิตอลไม่จำกัดสี
 • ขนาด สูง 23 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.6 เซนติเมตร
 • ความจุ 550 มิลลิลิตร
 • ระยะเวลาผลิต 7-45 วัน
 • บรรจุกล่อง 1 : 1
 • จัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

Description

 • ขวดน้ำ-กระบอกน้ำพลาสติก
 • ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น
 • สามารถสกรีนโลโก้ รอบใบ 1-4 สี / พิมพ์ดิจิตอลไม่จำกัดสี
 • ขนาด สูง 23 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.6 เซนติเมตร
 • ความจุ 550 มิลลิลิตร
 • ระยะเวลาผลิต 7-45 วัน
 • บรรจุกล่อง 1 : 1
 • จัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

Portfolio

BT-02BU ขวดน้ำ-กระบอกน้ำพลาสติกสีน้ำเงิน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BT-02BU ขวดน้ำ-กระบอกน้ำพลาสติกสีน้ำเงิน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top